Óvodapedagógus

Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.szeptember 03-tól 2020. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8134 Mátyásdomb, Rákóczi utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, amit a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógiai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Legalább Pedagógus I. fokozatban való besorolás

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű együttműködési készség,megbízhatóság, gyerekszeretet, önálló munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai; erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáncsné Schweighart Zita nyújt, a 0622/436-535;0630/572-5853 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda címére történő megküldésével (8134 Mátyásdomb, Rákóczi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda címére történő megküldésével (8134 Mátyásdomb, Rákócti utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Gáncsné Schweighardt Zita részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gáncsné Schweighardt Zita, Fejér megye, 8134 Mátyásdomb, Rákóczi utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

ID: 3390539   Megjelentetés dátuma: 2018.05.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.