Ovónő

Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda

ovónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű ovónő távolléte idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés, oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kotroczóné Pethő Veronika nyújt, a +36 30 729-3030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 689-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ovónő.         Postai úton, a pályázatnak a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 689-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: ovónő.

        Személyesen: Kotroczóné Pethő Veronika, Nógrád megye, 3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.matramindszent.hu - 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828148   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.