Karbantartó

Mátramindszent Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátramindszent Község Önkormányzata

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mátramindszent település közigazgatási területén található intézmények karbantartási feladatainak ellátása, közterületek tisztántartása, közmunkások felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, érvényes vezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátramindszent Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 717/2016 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Mátramindszent Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 717/2016, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

        Elektronikus úton Boros Éva részére a onkormanyzat@matramindszent.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Boros Éva, Nógrád megye, 3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.matramindszent.hu - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757512   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.