Pulmonológus szakorvos

Mátrai Gyógyintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátrai Gyógyintézet

pulmonológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírás alapján szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka végzése, aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Tüdőgyógyász szakvizsga,

        Tüdőgyógyász szakorvosként szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Orvosi diploma, magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvő képesség, OONY-ba történt felvétel, MOK tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Orvosi rehabilitáció a pulmonológia területén szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása, végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, (egyszerű másolatban), szakmai önéletrajz, nyilatkozat a büntetlen előéletről (a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani), beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik és a pályázat elbírálásához felhasználhatják.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD, főigazgató nyújt, a 0637/574-505 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3233 Mátraháza, Hsz.7151 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1386-5/2016/Mu , valamint a munkakör megnevezését: pulmonológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3233 Mátraháza, - Hrsz. 7151. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1386-5/2016/Mu, valamint a munkakör megnevezését: pulmonológus szakorvos.

        Elektronikus úton Dr. Urbán László PhD, főigazgató részére a foigazgato@magy.eu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Urbán László PhD, főigazgató részére, Heves megye, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151 . Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épület .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság bírálja el, a kinevezésről a Főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlap

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés. A munkakör az elbírálást követően 90 napos próbaidő kikötésével azonnal betölthető. Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. A pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga előtt állók részére a szakvizsga megszerzését támogatjuk. A szakvizsga előtti állapotról a pályázatban nyilatkozni kell.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.matraigyogyintezet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746311   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.