Általános orvos

Mátrai Gyógyintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátrai Gyógyintézet

általános orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet gyógyító munkájában való részvétel, a munkaköri leírásban foglaltak alapján a kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése. Aktív részvétel pulmonológiai, a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos,

        orvosi munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Orvosi diploma megléte, MOK tagság, felvétel az orvosok országos nyilvántartásába, magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvő képesség. Az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és Intézetünkben vállalják a rezidensképzést, vagy már rezidensképzésben vesznek részt és Intézetünk munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvos képzést is támogatja

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása, végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma, (egyszerű másolatban), szakmai önéletrajz, nyilatkozat a büntetlen előéletről (a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani), beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik és a pályázat elbírálásához felhasználhatják.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD, főigazgató nyújt, a 0637/574-505 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3233 Mátraháza, Hsz.7151 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1386-5/2016/Mu , valamint a munkakör megnevezését: általános orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3233 Mátraháza, - Hrsz. 7151. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1386-5/2016/Mu, valamint a munkakör megnevezését: általános orvos.

        Elektronikus úton Dr. Urbán László PhD, főigazgató részére a foigazgato@magy.eu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Urbán László PhD, főigazgató részére, Heves megye, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151 . Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épület .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a kinevezésről a Főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlap

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés. Az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és vállalják Intézetünkben a rezidensképzést, vagy már
rezidensképzésben vesznek részt és Intézetünk munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvos képzést és a
szakvizsga megszerzését támogatja. Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást biztosítunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.matraigyogyintezet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746310   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.