Szakorvos vagy szakorvos-jelölt

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd

szakorvos vagy szakorvos-jelölt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Szentgotth 9970, Hunyadi J. utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mozgásszervi rehabilitáció szakorvos/szakorvos jelölt feladatok ellátása teljes munkaidőben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mozgásszervi rehabilitáció szakorvos képesítés/általános orvos diploma,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány)

        Működési nyilvántartás igazolása

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az Illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/1994-0/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos vagy szakorvos-jelölt.         Postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/1994-0/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos vagy szakorvos-jelölt.

        Személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 17. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kiemelt bérezést és lakhatási támogatást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772247   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.