Gyógyszerész-szakgyógyszerész

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Gyógyszerész-szakgyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Markhot út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakirányú képesítésnek megfelelő, gyógyszerészi- szakgyógyszerészi kompetenciába tartozó tevékenységek ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Gyógyszerész-szakgyógyszerész,

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

        Gyógyszerész diploma

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        További szakvizsga előnyt jelent

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata

        érvényes működési nyilvántartási igazolás

        alkalmazás esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógyszerész-szakgyógyszerész.         Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (3300 Eger, Széchenyi utca 27-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5, valamint a munkakör megnevezését: Gyógyszerész-szakgyógyszerész.

        Elektronikus úton Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató részére a titkar@mfkh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mfkh.hu - 2016. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mfkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 8.

ID: 2719381   Megjelentetés dátuma: 2016.09.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.