Szakasszisztens

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Markhot út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

2 fő műtős szakasszisztens és 2 fő anaestheziológiai szakasszisztens: - általános és speciális szakmai feladatok ellátása központi műtőben
- kompetenciáján (törvényes előírások és a munkaköri leírás) belül önállóan végzi feladatát
- a kiírt műtéti programnak megfelelően a műtői munkában való részvétel,
- a műtő berendezéseinek felügyelete, adminisztrációs tevékenység,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, műtős szakasszisztens, anaestheziológiai szakasszisztens,

        azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        érvényes működési nyilvántartási kártya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3 , valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (3300 Eger, Széchenyi utca 27-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3, valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens.

        Elektronikus úton Dr. Thummererné Rebicsek Rita Ápolási Igazgató részére a apig@mfkh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
Végzettséget igazoló okiratok, valamint a nyilvántartási kártya másolata (kivéve pályakezdők), szakmai
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat
bírálatában résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.mfkh.hu/ - 2016. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 6.

ID: 2715920   Megjelentetés dátuma: 2016.09.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.