Dietetikus

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Marhot út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az Intézmény Élelmezési Osztályán dietetikai feladatok ellátása
- részt vesz a betegétkeztetéssel, diétás étrend kialakításával, diétás étlaptervezéssel
- kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a rászoruló betegek részére diétás és életmód
- tanácsadást végez.
 részletes feladatait munkaköri leírása határozza meg

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Dietetikus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        érvényes működési nyilvántartási kártya (kivétel pályakezdők)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok

        Nyilvántartási kártya másolata (kivéve pályakezdők)

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat bírálatában résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4 , valamint a munkakör megnevezését: Dietetikus.         Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (3300 Eger, Széchenyi utca 27-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4, valamint a munkakör megnevezését: Dietetikus.

        Elektronikus úton Dr. Thummererné Rebicsek Rita Ápolási Igazgató részére a apig@mfkh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.mfkh.hu/ - 2016. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mfkh.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 6.

ID: 2715919   Megjelentetés dátuma: 2016.09.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.