Könyvtáros

Marcali Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

könyvtár igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01-2022.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Marcali 8700, Park utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy ne szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtár-informatikai végzettség, államilag elismert, komplex "C" típusú középfokú nyelvvizsga az Európai Únió valamely hivatalos nyelvén, PhD fokozatszerzési eljárásban való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget tanusító hiteles oklevélmásolat(ok), szakmai önéletrajz, vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, az államházt-i és vezetési ism. nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat annak 2 éven belüli elvégzéséről 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz.,nyilatkozat személyes adatok kezeléséről, pályázatba való betekintésről, annak nyílt vagy zárt ülésen tárgyalásáról, vagyonnyil. tételről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Ildikó közművelődési referens nyújt, a 85/501-062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Marcali Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7902-8/2016. , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7902-8/2016., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: dr. Sütő László, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja annak jogát, hogy a pályáhzatot érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tartunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.marcali.hu - 2016. november 26.

        www.marcaliportal.hu - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot egy példányban zárt borítékban, "Pályázat a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére" megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828900   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.