Igazgató

Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A munkavégzés helye
Mándok
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2018.08.01-től 2023.07.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Petőfi utca 14/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatai mellett az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői feladatok. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 2.§.(3) bekezdésében, továbbá a 6/A §.(1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelés, figyelemmel a 6/F.§.(1) bekezdésében foglaltakra, és a 6/G.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20.§.(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelés

        Büntetlen előélet, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység lefolytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői elképzelések

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak igazolásával, hogy a pályázó nem áll könyvtári, közművelődési szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat a két évben belüli elvégzéséről

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pekó László polgármester nyújt, a 06 45 435 002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4644 Mándok, Ady E. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2141-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4644 Mándok, Ady Endre út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2141-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Pekó László polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Ady E. utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a képviselő-testület a törvényben előírt szakértői bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mándoki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. május 7.

        www.mandok.hu - 2018. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.

ID: 3383322   Megjelentetés dátuma: 2018.05.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.