Hatósági ügyintéző

Makói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda - Hatósági Csoport

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

hatósági feladatkör I. besorolási osztályban (1. sz. melléklet 14. pont)

Ellátandó feladatok:

Jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyintézés (pl.: birtokvédelmi ügyek, állattartás, közösségi együttélés szabályainak megsértése).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hatósági ügyintézői munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ákosi Ádám nyújt, a 62/511-850 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/135-1/2016/XI. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér Batthyány. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/135-1/2016/XI., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

        Személyesen: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtók közül a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatás után a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mako.hu - 2016. november 18.

        Makói Hírek - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824413   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.