Esetmenedzser

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény
Család-és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és Gyermekjóléti Központ kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi rendszerben szereplők munkájának összehangolása. Ezen belül az esetmenedzser legfontosabb feladatai: - a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájának segítése érdekében esetmegbeszélések megtartása, - készenléti szolgálat nyújtása a krízishelyzet kezelésére, - utcai/lakótelepi/kórházi szociális munka, - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, - különböző adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz.mellékletében felsorolt - szociális alapvégzettség,

        családgondozó munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motívációs levél

        Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásal összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével (6900 Makó, Béke utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26-13/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével (6900 Makó, Béke utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26-13/2016., valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

        Elektronikus úton Tóthné Balázs Andrea intézményvezető részére a andi76.eni@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768345   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.