Könyvtáros, művelődésszervező

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A munkavégzés helye
Pest megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár

könyvtáros, művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2339 Majosháza, Rákóczi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Könyvtár működési feltételeinek kialakítása, folyamatos működés biztosítása. - Könyvek állagának megőrzése és őriztetése.
- Kölcsönzési rend kialakítása.
- Az önkormányzati vagyon munkakörére eső részének kezelése, gyarapítása.
- Könyvtári rendezvények szervezése, koordinálása. - Elektronikus könyvtári szolgáltatások kialakítása. - Együttműködés a Pest Megyei Könyvtárral. Művelődésszervezői feladatok:
- Művelődési Ház rendezvényeinek koordinálása - Bérleti díjak befizettetése
- Éves művelődési koncepció, terv elkészítése, testület felé benyújtásra.
- Javaslat a költségvetésből a feladatra igényelt összegre.
- Programok szervezése.
- Közművelődési lakossági igények, kezdeményezések támogatása.
- Községi rendezvények (pl. Falunap, ünnepségek) szervezésében, lebonyolításában aktív részvétel.
- Együttműködés a civil szervezetekkel
- Segít az Önkormányzat egyéb intézményeinek (Óvoda, egészségügy)
- Együttműködés az Iskolával. - Szerkeszti a Majosháza Község Önkormányzatának időszakos kiadványait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, OKJ segédkönyvtáros szakképesítés, szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,

        gyakorlott szintű számítógép-kezelői ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        önálló munkavégzés, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Gábor polgármester nyújt, a 06-24-511-830 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2339 Majosháza, Kossuth utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pályázat könyvtáros/ , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2339 Majosháza, Kossuth utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pályázat könyvtáros/, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, művelődésszervező.

        Elektronikus úton Kis Gábor polgármester részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kis Gábor polgármester, Pest megye, 2339 Majosháza, Kossuth utca 34. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 3 hónapos próbaidő kikötésével létesíthető a határozatlan idejű jogviszony.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Majosháza Község Önkormányzatának hivatalos honlapja - 2018. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatról a Humánpolitikai Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület dönt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.majoshaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 28.

ID: 3349091   Megjelentetés dátuma: 2018.03.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.