Intézményvezető

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata -Mint intézmény fenntartó

A munkavégzés helye
Fejér megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata -Mint intézmény fenntartó

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár
művelődési ház és könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.01. - 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01. - 2019.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 24-26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és jogszabályoknak megfelelő működés, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása,
a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységének irányítása, koordinálása, az intézmény profiljába tartozó, (hazai) görögséget érintő és görögségtől független kulturális és egyéb rendezvények, programok, szakkörök stb. megszervezése, lebonyolítása, a görögség érdekeinek mindenkori szem előtt tartásával,
a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár rendezvénytermének hasznosítása,
a kulturális szervezési feladatokhoz kapcsolódó és az intézmény profiljába tartozó egyéb tevékenységek ellátása,
szoros együttműködés a fenntartóval, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatával, valamint a fenntartó további Intézményeivel, különösen a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvodával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Művelődésszervező/Nemzetközi kapcsolatok/Kulturális rendezvényszervező/ Könyvtáros szak,

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Művelődésszervező/Nemzetközi kapcsolatok/Kulturális rendezvényszervező/ Könyvtáros szak,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Görög nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        vezetői, szervezői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű Hálózatismeret,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Művelődésszervezés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, nyelvtudás meglétét igazoló okmányok másolata,

         hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,

         részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó által beszélt idegen nyelvek megjelölését,

         a pályázó eddigi szakmai munkájának ismertetése,

         a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár vezetésére, fejlesztésére, hasznosításának megvalósítására vonatkozó program,

         arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Miliosz Nikolett nyújt, a 06306955360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata -Mint intézmény fenntartó címére történő megküldésével (1054 Budapest, Vécsey utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1147-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata -Mint intézmény fenntartó címére történő megküldésével (1054 Budapest, Vécsey utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1147-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatbontás a pályázati határidő lejártát követő 14 naptári napon belül, előre meghatározott időpontban lesz a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának hivatali helyiségében a pályázók részvételével, melyről a pályázók – elérhetőségüknek a borítékon történő feltüntetése esetén - külön értesítést kapnak. A pályázók a pályázatot elbíráló közgyűlés pontos időpontjáról értesítést kapnak. A pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázó pályázata elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, helyben szokásos módon - 2017. november 1.

        mgoo.hu - 2017. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban (erkölcsi bizonyítványból elegendő egy eredeti példány és annak egy másolata) kérjük eljuttatni a következő címre:
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala
1054 Budapest, Vécsey utca 5. A borítékon mindenképpen szerepeljen: „Intézményvezetői pályázat - Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mgoo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 1.

ID: 3232089   Megjelentetés dátuma: 2017.11.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.