Bölcsészet- és társadalomtudományi szakreferens

Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Kutatóintézeti Főosztály

bölcsészet- és társadalomtudományi szakreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az akadémiai kutatóintézet-hálózat munkájának, nemzetközi és hazai pályázati és kutatáshasznosítási sikerességének segítése, napi kapcsolatban állva a kutatóhálózattal – közvetítő, véleményező, ellenőrző szerepet betöltve – minden, a kutatást érintő, azt segítő ügy intézésében való közreműködés;
részvétel az akadémiai kutatóhálózatot érintő jelentések elkészítésében, előterjesztések szakmai véleményezésében, szerkesztésében;
belső beszámolók, jelentések, elemzések, előterjesztések készítése;
titkársági feladatok ellátása akadémiai bizottságokban, testületekben;
részvétel a Kutatási Pályázatok Főosztálya és a Kutatóintézeti Főosztály által kezelt pályázatok adminisztratív feladataiban;
részvétel az Akadémiával kapcsolatos tudománypolitikai anyagok, rendeletek és törvénytervezetek előkészítésében vagy véleményezésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, szakirányú egyetemi (MSc) végzettség,,

        az angol nyelv legalább középszintű ismerete,

        felhasználói szintű informatikai ismeretek,

        jó kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,

        tudományterületi és tudománypolitikai érdeklődés, jártasság,

        önálló problémamegoldó és együttműködési képesség,

        kutatóhelyen vagy kutatásszervezésben szerzett gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tudományos fokozat (cím),

        további nyelvismeret,

        EU-s és más pályázati rendszerekkel kapcsolatos ismeretek,

        legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási szakvizsga,

        idegen nyelvű levelezésben, tárgyalásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal,

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf. 1000 MTA Titkársága adatkezelési nyt.sz: NAIH-68608/201 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5002/2016/HO , valamint a munkakör megnevezését: bölcsészet- és társadalomtudományi szakreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5002/2016/HO, valamint a munkakör megnevezését: bölcsészet- és társadalomtudományi szakreferens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások után javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázat eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak, a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlapja - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Humánpolitikai Önálló Osztályára kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály bölcsészet- és társadalomtudományi szakreferens”munkakörére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815143   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.