"Gazdasági ügyintéző"

Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
Debreceni Akadémiai Bizottság Titkársága

"Gazdasági ügyintéző"

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Thomas Mann utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA TABT DABT gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése, szükséges statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése, CT-EcoSTAT program, gépkocsi nyilvántartás kezelése, havi pénztárjelentések elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Pénzügyi-számviteli képesítés,

        Pénzügyi-számviteli jellegű - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő, közgazdász,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Pénzügyi-számviteli jellegű - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Éva nyújt, a 52/412-177 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TABT-615/2016. , valamint a munkakör megnevezését: "Gazdasági ügyintéző".         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TABT-615/2016., valamint a munkakör megnevezését: "Gazdasági ügyintéző".

        Elektronikus úton Molnár Zsuzsanna részére a molnar.zsuzsanna@tab.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763368   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.