Szolgáltatási ügyintéző

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA LGK
Beszerzési csoport

szolgáltatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• intézményi beszerzési feladatok végzése,
• ügyfélszolgálati feladatok végzése,
• raktárkezelés,
• számítógépes nyilvántartások kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        ügyviteli, adminisztrációs területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        jó kommunikációs készség

        jó problémamegoldó készség

        önálló munkavégzés

        pozitív hozzáállás

        csapatszellem

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        CT-EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási ügyviteli rendszer ismerete

        közbeszerzési tapasztalat

        beszerzői munkakörben szerzett tapasztalat

        ügyfélforgalmi területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar nyelvű szakmai önéletrajz

        végzettséget, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve a kérelem benyújtásáról szóló igazolás

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0952-001-2016-TIT-R , valamint a munkakör megnevezését: szolgáltatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével (1112 Budapest, Budaörsi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0952-001-2016-TIT-R, valamint a munkakör megnevezését: szolgáltatási ügyintéző.

        Elektronikus úton MTA LGK Beszerzési csoport részére a beszerzes@lgk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA LGK honlap – www.lgk.mta.hu - 2016. november 14.

        MTA honlap – www.mta.hu - 2016. november 14.

        www.jobline.hu - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815054   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.