Elektromos beruházó, műszaki ellenőr

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Fenntartási Osztály

elektromos beruházó, műszaki ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Közreműködik az MTA LGK kezelésében levő ingatlanok beruházási-felújítási programja összeállításában, költségtervezésében.
2. Energetikai vizsgálatokat végez, műszaki megoldásokat dolgoz ki a fenntartható fejlődés követelményei szellemében.
3. Összeállítja a tervezési programokat, javaslatot tesz a tervező kiválasztására, szerződtetésére. Elvégzi a tervek felülvizsgálatát, majd igazolja az indokolt tervezői teljesítményeket.
4. Meghatározza a kivitelezési programot, annak költségigényét, műszaki tartalmát, felülvizsgálja az ajánlatokat, előkészíti a szerződést, műszaki ellenőri feladatot végez, elismeri a kivitelezői teljesítményeket.
5. Hatósági egyeztetés, szükség esetén az engedélyek megszerzése.
6. Meghatározza a szakterületét érintő közbeszerzési eljárások műszaki és pénzügyi tartalmát, közreműködik annak lebonyolításában műszaki ellenőrként és a teljesítmények elfogadójaként. 7. Műszaki ellenőri feladatok ellátása az MTA LGK által nem üzemeltetett akadémiai épületek munkái-nál.
8. Garanciális, szavatossági és kötelező alkalmassági időre vonatkozó igények érvényesítése.
9. Szakterületi közreműködés versenytárgyalások, közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolí-tásában.
10. CAFM szoftver használata, ebben adatok és dokumentumok felvitele, aktualizálása. A munkaköri feladatok ellátásához szükséges iratok elkészítése, dokumentumok iktatása.
11. Közreműködés az éves tervek, azok módosításai, beszámolók, közérdekű adatok elkészítésében, összeállításában. Elvégzi a szakági tervdokumentációk rendszerezését, nyilvántartását, az iratok irattárazását.
12. Az MTA LGK munkarendjének, szabályzatainak és utasítási rendelkezéseinek betartása, a munkakörére vonatkozó jogszabályok betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, műszaki végzettség,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        műszaki ellenőri jogosultság (ME-V)

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        létesítménygazdálkodással, ingatlanok fenntartásával kapcsolatos további képzettség és/vagy gyakorlat

        energetikusi, biztonságtechnikai ellenőrzési tapasztalat

        közbeszerzési gyakorlat

        CAD szoftver használat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolat

        kamarai nyilvántartási számot, szakterületi besorolás

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0843-001-2016-TIT-R , valamint a munkakör megnevezését: elektromos beruházó, műszaki ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével (1112 Budapest, Budaörsi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0843-001-2016-TIT-R, valamint a munkakör megnevezését: elektromos beruházó, műszaki ellenőr.

        Elektronikus úton MTA LGK Fenntartási Osztály részére a palyazatok.fo@lgk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap – www.mta.hu - 2016. október 8.

        MTA LGK honlap – www.lgk.mta.hu - 2016. október 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757844   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.