Digitalizáló munkatárs

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Szakinformatikai Osztály

Digitalizáló munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ gyűjteményének digitalizálása és online közreadása: dokumentumok szkennelése, a létrejött digitális példány szerkesztése, archiválása és elhelyezése a könyvtár repozitóriumában. A mindennapi olvasói megrendelések kiszolgálása mellett részvétel a digitalizálási projektek lebonyolításában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        hasonló területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat;

        széleskörű számítástechnikai ismeretek - képfeldolgozó szoftverek ismerete;

        alapfokú angol nyelvismeret;

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárszakmai tapasztalat;

        Zeutschel, ATIZ, ill. Bookeye könyvszkenneren szerzett digitalizálási gyakorlat;

        a következő szoftverek használatában való jártasság: Abbyy FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop.

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás, monotonitástűrés,

        felhasználó-orientált szemléletmód,

        jó problémamegoldó képesség, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        önálló munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 364/2017-IG , valamint a munkakör megnevezését: Digitalizáló munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 364/2017-IG, valamint a munkakör megnevezését: Digitalizáló munkatárs.

        Elektronikus úton Bilicsi Erika részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2017. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 3.

ID: 3233460   Megjelentetés dátuma: 2017.11.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.