Tartalomszolgáltató munkatárs

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Szakinformatikai Osztály

Tartalomszolgáltató munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ gyűjteményének digitalizálása és online közreadása: dokumentumok szkennelése, a létrejött digitális példány szerkesztése, archiválása és elhelyezése a könyvtár repozitóriumában. A mindennapi olvasói megrendelések kiszolgálása mellett, részvétel digitalizálási projektek tervezésében, valamint a projektek lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés;

        digitalizálásban szerzett min. 1-3 év tapasztalat;

        széles körű számítástechnikai ismeretek - képfeldolgozó szoftverek ismerete;

        alapfokú angol nyelvismeret,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendlekező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárszakmai tapasztalat;

        Zeutschel, ATIZ, ill. Bookeye könyvszkenneren szerzett digitalizálási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás, monotonitástűrés,

        felhasználó-orientált szemléletmód,

        jó problémamegoldó képesség, kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        önálló munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        motivációs levél;

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig. 542/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tartalomszolgáltató munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig. 542/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tartalomszolgáltató munkatárs.

        Elektronikus úton Holl András, inormatikai főigazgató-helyettes részére a titkarsag@konyvtar.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812919   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.