Informatikus könyvtáros / informatikus

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
MTMT osztály

informatikus könyvtáros / informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltaknak megfelelően, az MTMT rendszer szolgáltatásainak irányítása. Az MTMT informatikai infrastrukturális eszközök üzemeltetésének, és az osztály munkarendje szerint a belső alkalmazások működésének koordinálása.
MTMT projektjeinek tervezése, előkészítése, felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés,,

        Projektvezetői tapasztalat,

        Idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége),

        Széles körű számítástechnikai ismeretek,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendlekező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Adatbázisrendszerek ismerete,

        Precizitás, jó problémamegoldó képesség, kreativitás,

        További idegen nyelvek ismerete, egyéb ismeretek, illetve szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

        Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,

        Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,

        Az új iránti fogékonyság és együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Motivációs levél;

        Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig. 471/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros / informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig. 471/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros / informatikus.

        Elektronikus úton Holl András, informatikai főigazgató-helyettes részére a titkarsag@konyvtar.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlap - 2016. október 12.

        MTMT Portál - 2016. október 12.

        Katalist - 2016. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765392   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.