Tudományos munkatárs

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nemzetközi szintű kutatómunka végzése és koordinálása nukleáris kémiai módszerekkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, fizikus (esetleg mérnök-fizikus, vegyész vagy vegyészmérnök),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Nukleáris szerkezetvizsgálat szakterületén végzett többéves, dokumentálható kutatómunka. Igazolt publikációs, pályázati, témavezetési tapasztalat. A kutatómunka és a munkatársak iránti elkötelezettség. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Számítógép programozásban, adatgyűjtésben és kiértékelésben való jártasság. Érvényes Bővített vagy Átfogó fokozatú sugárvédelmi bizonyítvány. Oktatási tapasztalat. Külföldi kutatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szentmiklósi László nyújt, a 06 1 392-2533 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2483/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2483/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Szentmiklósi László részére a szentmiklosi.laszlo@energia.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2016. október 17.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2016. október 17.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772225   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.