Külföldi kiküldetés ügyintéző

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
Gazdasági Szervezet

Külföldi kiküldetés ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Repülőjegy rendelés, szállásfoglalás, dolgozói elszámoltatás, valuta pénztár kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         További nyelvek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kézzel írott önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grób Ildikó nyújt, a 06 1 392-2289 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2157-3/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Külföldi kiküldetés ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2157-3/2013, valamint a munkakör megnevezését: Külföldi kiküldetés ügyintéző.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2013. április 9.

§         Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2013. április 9.

§         Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2013. április 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 9.

ID: 1457139   Megjelentetés dátuma: 2013.04.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.