Tudományos segédmunkatárs

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Állatorvos-tudományi Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Új kórokozók felderítése kutatócsoportban folyó kutatási feladatok, főleg a vírusos baromfi betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgálatával kapcsolatos kísérletes és elméleti feladatok szakszerű végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, állatorvos, biológus oklevél,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Molekuláris biológiai kutatásban szerzett gyakorlat. Bioinformatikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a pályázat elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1143 Budapest, Hungária krt. 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-77/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-77/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton Bányai Krisztián részére a banyai.krisztian@agrar.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója az arra alkalmasnak ítélt jelöltek személyes meghallgatását követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2016. november 23.

        www.mta.hu - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányai Krisztián nyújt a banyai.krisztian@agrar.mta.hu e-mail címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826265   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.