Igazgató

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása. Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete. Az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése. Az intézet munkájának összehangolása. A kutatóközpont főigazgatójának irányításával az intézet működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        Büntetlen előélet. Kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények az intézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén. Legalább egy világnyelv előadóképes ismerete. Kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetési-szervezési képesítés. Pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A munkakör ellátására vonatkozó vezetési elképzelések, mind szervezeti, mind tartalmi kérdésekben. Kutatási stratégia kidolgozása. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Végzettséget, tudományos fokozatot, címet, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata. Jelenlegi munkahely, beosztás, besorolás, fizetési fokozat, fizetés megjelölése. Közvetlen személyes elérhetősége. Nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát, pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-69/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-69/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Dr. Balázs Ervin, Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat szakmai bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 15 napon belül interjú keretében hallgatja meg. A kutatóközpont főigazgatója javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelölt személyére. A megbízásra kerülő igazgató személyéről - az MTA elnökének egyetértésével - a kutatóközpont főigazgatója, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2016. szeptember 29.

        www.mta.hu - 2016. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744651   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.