Biztonsági őr

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum
Biztonsági Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Természettudományi Múzeum biztonsági és vagyonvédelmi feladatainak szervezése, ellátása, a biztonsági osztály irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú,

        magyar állampolgár,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai bizonyítványok másolata,

        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,

        erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 697/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Biztonsági őr.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 697/2016, valamint a munkakör megnevezését: Biztonsági őr.

        Elektronikus úton Tarjányi Tiborné részére a tarjanyi.tiborne@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772056   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.