Muzeológus

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum
Mátra Múzeum

főosztályvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma mint tagintézmény teljes körű szakmai munkájának irányítása és ellenőrzése, a tagintézmény stratégiai céljainak megvalósítása és stratégiai feladatainak végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú,

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        angol vagy német nyelvű középfokú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt tárgyalóképes nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szakirányú,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, szakmai és tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék, a tagintézmény vezetésére vonatkozó koncepció, iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatok, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, hogy nem áll fenn vele összeférhetetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Korsós Zoltán nyújt, a 266-1481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 680/2016 , valamint a beosztás megnevezését: muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 680/2016, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741581   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.