Konyhai kisegítő

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        gyakorlattal rendelkező

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igénylőlap másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és megismeréséhez a pályázat elbírálásával összefüggésben

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses László élelmezési vezető nyújt, a +36 1 273 3430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NFGK/188/2016 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus u. 87-89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NFGK/188/2016, valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

vagy

        Elektronikus úton Kincses László élelmezési vezető részére a kincses.laszlo@mtf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mtf.hu - 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813071   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.