Könyvtáros

Magyar Nemzeti Múzeum

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MNM SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM KÖNYVTÁR ÉS ADATTÁR

KÖNYVTÁROS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1013 Budapest, Apród utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyűjteményi munka, tudományos feldolgozó munka, digitális adatbázis építése, a gyűjtemények revíziója, az olvasószolgálat ellátása, kutatási eredmények publikálása, tudományos konferenciákon való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros végzettség, bölcsész (latin, történelem, magyar, művészettörténész) végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        latin nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        Hatékony munkavégzés, felelősségtudat, megbízhatóság, szorgalom, önállóság, határozottság,,

        információk bizalmas kezelésének képessége.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Botlikné Dr. Kótyuk Erzsébet igazgató asszony nyújt, a +361-2011577 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1013 Budapest, Apród utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440-021-1-292/17GO4 , valamint a munkakör megnevezését: KÖNYVTÁROS.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440-021-1-292/17GO4, valamint a munkakör megnevezését: KÖNYVTÁROS.

        Személyesen: , Budapest, 1013 Budapest, Apród utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkaviszony létesítéséről az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatójával és a könyvtár vezetőjével egyeztetve a MNM főigazgatója dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.semmelweismuseum.hu/ - 2017. december 1.

        https://www.facebook.com/SOMuseum - 2017. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével, a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
-3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum
-Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
(A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul) Postai úton, az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1013 Budapest Apród u. 1-3. címére történő megküldésével, vagy személyesen zárt borítékban a múzeum címén leadva. A borítékon kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT-KÖNYVTÁROS

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 1.

ID: 3259283   Megjelentetés dátuma: 2017.12.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.