Műszaki főosztályvezető-helyettes

Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár

műszaki főosztályvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Hess András tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Levéltár épületüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatainak ellátása, munka- és tűzvédelmi feladatellátás irányítása, a műszaki főosztályvezető helyettesítése annak távollétében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Épület-üzemeltetésben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél.

        A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/924-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki főosztályvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/924-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: műszaki főosztályvezető-helyettes.

vagy

        Elektronikus úton Balázsné Magyar Dorottya részére a humanpolitika@mnl.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768730   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.