A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet a Felügyeleti jogi támogató igazgatóság Ügyfélkapcsolati információs központ, telefonos és személyes ügyfélkapcsolatok osztályán

OSZTÁLYVEZETŐ
munkakör betöltésére.


Főbb feladatok:
 • A személyes és telefonos ügyfélkapcsolatok osztály szakmai és operatív irányítását ellátja, felelős az osztály feladatainak eredményes és teljeskörű ellátásáért, az operatív feladatok megszervezéséért, elvégzésének biztosításáért és ellenőrzéséért.
 • Irányítja, szervezi, ellenőrzi, értékeli és minősíti az osztály munkatársainak munkáját, ennek keretében főosztályvezetői iránymutatás és kontroll mellett meghatározza a feladatok teljesítésének irányát, módszereit.
 • Gondoskodik a tevékenységi körnek megfelelő adatgyűjtések, adatszolgáltatások, nyilvántartások megszervezéséről, az erőforrás monitoringról, az osztályt érintő feladatok és ügyek naprakész nyilvántartásáról, illetve a vezetői által kialakított rendnek megfelelően az ezekről való rendszeres beszámolásról.
 • Gondoskodik a személyes és telefonos ügyfélszolgálati rendszer belső szabályzatoknak, felhasználói kézikönyvnek, vezetői utasításoknak megfelelő működtetéséről, a rendszer felhasználói felelőseként kapcsolatot tart az informatikai területtel, képviseli a felhasználó terület szakmai érdekeit a rendszer fejlesztése során.
 • Operatív szinten biztosítja a vezetői által meghatározott szakterületi feladatok, célok érvényesülését. Biztosítja az éves munkatervben szereplő feladatok magas színvonalon történő végrehajtását, szükség szerint javaslatot tesz a szakterületi prioritásokra, illetve a meghatározott célok elérése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
 • Vezetői iránymutatás alapján koordinálja a területét érintő kérdésekben a jegybanki döntéshozatali fórumaira, belső szakmai műhelyeire és munkacsoportjaira készülő előterjesztések, elemzések, prezentációk előkészítését. Biztosítja a testületi és vezetői döntések szabályszerűen és határidőben történő végrehajtását irányított területe vonatkozásában.
 • Felelős a munkáját érintő külső- és belső szabályozás változásainak, valamint aktuális kérdéseinek naprakész ismeretéért.
 • A Felügyeleti jogi támogató igazgatóság Ügyfélkapcsolati információs központ feladatait a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
Munkakör betöltésének feltételei:
 • Szakirányú felsőfokú végzettség.
 • Pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok, ajánlások, ágazati önszabályozói eszközök alapos, átfogó és napra kész ismerete.
 • Proaktivitás, kezdeményezőkészség, állandó fejlődésre és fejlesztésre való törekvés.
 • Határozottság és jó kommunikációs képesség.
 • Gyors reagálás, kiemelkedő problémamegoldó képesség.
 • Jó szervezőkészség.
 • Terhelhetőség, stressztűrő képesség.
 • Ügyfélközpontúság.
 • Jó együttműködési készség.
 • Szoros határidők melletti precíz, önálló munkavégzés.
 • Középfokú angol nyelvismeret (írásban és szóban).
 • 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
 • A munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozik.
Munkakör betöltése során előnyt jelent:
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
 • Informatikai fejlesztési projektekben szerzett tapasztalat.
Amit ajánlunk:
 • Felelősségteljes, szakmai kihívást jelentő munkakör.
 • Képzési lehetőségek.
 • Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség.
 • Versenyképes jövedelem.
Ami a pályázathoz szükséges:
 • Pályázati anyag: fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél. (Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyagnak NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE küldje el részünkre.)
 • Pályázati anyagát benyújthatja legkésőbb 2020.10.15. napjáig az MNB internet oldalán (https://toborzas.mnb.hu/allasok) történő regisztrációs folyamat segítségével.

PÁLYÁZATÁT BIZALMASAN, VALAMINT A MINDENKOR HATÁLYOS ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KEZELJÜK.
Elküldöm az önéletrajzomat
ID: 3971801  Megjelentetés dátuma: 2020.09.22.