Könyvtáros, informatikus-könyvtáros

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

könyvtáros, informatikus-könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Kaposvár utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, javaslattétel a könyvtári állomány restaurálására, a könyvtári állomány digitalizálásának előkészítése, közreműködés az Intézmény tudományos kutatási programjaiban, kiállításainak előkészítésében, az Intézmény (mindkét irányú) könyvtárközi kölcsönzéseinek lebonyolítása, olvasószolgálat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros, informatikus-könyvtáros, egyéb felsőfokú végzettség és szakirányú könyvtárosi képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        szakkönyvtári szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        könyvtári állományok digitalizálása terén szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        integrált könyvtári rendszerek ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65-2/2017/HR , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus-könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65-2/2017/HR, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus-könyvtáros.

        Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozlekedesimuzeum.hu - 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

ID: 3184485   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.