Muzeológus

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Dokumentációs Osztály

muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Kaposvár utca 13-15.

Budapest, 1142 Budapest, Tatai utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum dokumentációs gyűjteményeinek nyilvántartási, gyarapítási, digitalizálási, feldolgozási feladatainak ellátása; tudományos és tudományos ismeretterjesztő tevékenység, publikálás, előadások tartása szakmai konferenciákon, programokon; szakmai kiállítások rendezésében, forgatókönyvek kidolgozásában való aktív részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történész,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        muzeológus,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        múzeumi dokumentációs, levéltári szakmai és digitalizálási gyakorlat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, - nyelvvizsga bizonyítvány másolata, - szakmai önéletrajz, - motivációs levél, - sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 468-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 468-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.

        Elektronikus úton Vitézy Dávid főigazgató részére a foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés december 19-ig

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozlekedesimuzeum.hu - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833767   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.