Projektkoordinátor

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

projektkoordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A projektvezetés szakmai munkájának hatékony és teljes körű támogatása, projektekhez kapcsolódó kisebb feladatok, alprojektek menedzselése, projektekhez, alprojektekhez tartozó dokumentációk pontos vezetése, projektanyagok előkészítése, prezentációk, jelentések elkészítése, a projektek során felmerülő kockázatok figyelése, jelzése, megoldási stratégiák kidolgozása, projektek ütemterv szerinti megvalósulásának nyomon követése, a Múzeum raktározási, logisztikai feladataihoz kapcsolódó projektek koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, műszaki menedzser/gépészmérnök/közlekedésmérnök/közgazdász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        • „B” kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata • nyelvvizsga bizonyítvány másolata • szakmai önéletrajz • motivációs levél • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 487-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: projektkoordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 487-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: projektkoordinátor.

        Elektronikus úton Vitézy Dávid főigazgató részére a foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés december 19-ig

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozlekedesimuzeum.hu - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833764   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.