Műszaki szakalkalmazott

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Műszaki Osztály

műszaki osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum kezelésében, illetőleg használatában lévő ingatlanok, helyiségek, gépek és berendezések fenntartása, üzemeltetése, a múzeum működésével kapcsolatos, általános műszaki feladatok ellátása, az állandó és időszaki kiállítások karbantartása, az új kiállítások kivitelezésével és a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos műszaki jellegű feladatok ellátása, a költségvetés tervezésében és a beszámoló készítésében való közreműködés, a beruházási és felújítási tevékenységgel kapcsolatos részfeladatok ellátása, a tűz- és munkavédelmi tevékenység irányítása, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, mérnök vagy közgazdász,

        vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, • nyelvvizsga bizonyítvány másolata, • szakmai önéletrajz, • szakmai-vezetői koncepció, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kérésének) másolata, • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. VIII. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2016. , valamint a beosztás megnevezését: műszaki szakalkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi Körút 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2016., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szakalkalmazott.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottsági meghallgatás, ezt követően döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozlekedesimuzeum.hu - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772124   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.