Főelőadó (MH EEFK)

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont

főelőadó (MH EEFK)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel út 35-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatikai biztonsági eseménykezelő rendszer működtetése, Informatikai rendszerekből kinyert logok elemzése, Behatolás detektáló rendszer üzemeltetése, jelentések készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, informatika,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, nemzetbiztonsági bevizsgálás vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        fegyveres testületeknél szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Csapatmunkában kiváló problémamegoldó képesség, etikus hekker tanfolyam

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű fényképes önéletrajz, szakmai életúttal kibővítve

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata ( hitelesítés: közjegyző által hitelesített másolat, munkáltató vagy az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár által az eredetivel azonos adattartalmat igazoló záradékkal és bélyegzővel ellátott másolat)

        Hozzájárulás, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rajki János alezredes nyújt, a 06-30-77-37458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár címére történő megküldésével (1118 Budapest, Budaőrsi út 49-53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421-2284/2016 , valamint a munkakör megnevezését: főelőadó (MH EEFK).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár címére történő megküldésével (1118 Budapest, Budaőrsi út 49-53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421-2284/2016, valamint a munkakör megnevezését: főelőadó (MH EEFK).

        Személyesen: , Budapest, 1118 Budapest, Budaőrsi út 49-53. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a munkáltatói jogkörgyakorló által kijelölt bizottság bírálja el. A kijelölt bizottság a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokkal kapcsolatosan a jogkörgyakorló részére javaslatot tesz a pályázati anyag érvénytelennek való nyilvánítására. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye van. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatáson vesznek részt. A bírálat és a személyes meghallgatás alapján a kinevezésről a jogkörgyakorló dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hm.gov.hu - 2016. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745825   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.