Kiemelt főorvos főtiszt

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem Egészségügyi Igazgatóság Repülőorvosi Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet
Katonai Alkalmasságvizsgáló Osztály

kiemelt főorvos főtiszt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Balaton utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakorvos feladata: Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról,a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009 (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet, a Katonai szolgálatra való egészségi,pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015 (VII.30) HM rendeletben meghatározott alkalmassági minősítések megállapítása az MH Elsőfokú Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottság tagjaként, valamint megfelelő szakképesítés esetén a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Egészségügyi Igazgatóság, Repülőorvosi Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet állományának foglalkozás-egészségügyi alapellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Bérezés a Hjt. 5. számú melléklete szerinti II/15. Illetménykategóriának megfelelő besorolás, valamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a hivatásos és szerződéses állományú tagjait megillető juttatások biztosítása, illetve a Kjt. alapján a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött megállapodás szerint. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        orvosi egyetemi végzettség

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

        államilag elismert középfokú nyelvvizsga

        munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakorvosi képesítés (foglakozás-orvostan, üzemorvostan),

        angol nyelvismeret

        jó szervező és kommunikációs készség

        egészségügyi területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó részletes szakmai önéletrajzát, motivációs levelét

        munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható

        esetleges referenciákat nyilatkozat a pályázati anyagba történő betekintésre

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné Dr. Sasi Ágnes alezredes osztályvezető főorvosnál nyújt, a 06 76/581-600; HM:43/3400; Mobil: 06 30-7530031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114-166/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kiemelt főorvos főtiszt.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114-166/2016, valamint a munkakör megnevezését: kiemelt főorvos főtiszt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen meghallgatja a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MH EK honlapja - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ VEI RAVGYI KAVO kiemelt főorvos főtiszt beosztására”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818841   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.