Szakmai Dokumentációs Alosztály alosztályvezető

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MH EK Honvédkórház
Egészségügyi Szervezési Intézet, ESZO, Szakmai Dokumentációs Alosztály

Szakmai Dokumentációs Alosztály alosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egészségügyi dokumentáció kezelése, adatszolgáltatások, dokumentumkezelés biztosítása. A Központi Kórlaptár felügyelete, rendezési irányelvek meghatározása. A betegellátás során keletkezett anyagok nyilvántarttatása, valamint szükség szerinti visszahívása a mindenkori hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Archiválások irányítása. A dokumentumkezelés koordinálása az egészségügyi dokumentációk vonatkozásában. A központi irattározásra leadott egészségügyi - dokumentáció kikeresésének, ügyviteli feladatok ellátásának irányítása. Adatszolgáltatások, bírósági, hatóság – és rendőrségi ügyek intézése (pl. dokumentumbekérések, látleletek). továbbfejlesztésében. A belső adminisztrációs összhang megteremtése, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetősége érdekében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Közreműködés az Intézmény dokumentációs rendszerének továbbfejlesztésében. A belső adminisztrációs összhang megteremtése, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetősége érdekében rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, igazgatási, vagy egészségügyi felsőfokú végzettség;,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

        motiváltság, önálló munkavégzés, pontosság, jó kommunikációs készség írásban/szóban; • büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi dokumentációval kapcsolatos tevékenység

        irattározással, dokumentumkezeléssel kapcsolatos vezetői feladatok,

        iratok archiválásával kapcsolatos gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass, vagy annak megfelelő önéletrajza legalább az alábbi tartalommal: Személyes adatok, Elképzelések vázolása az alosztály vezetésére vonatkozóan. Tanulmányok, Nyelvtudás, Egyéni készségek és kompetenciák, További információk (szakmai tapasztalat, referenciák )

        végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum(ok);

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114-148/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai Dokumentációs Alosztály alosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114-148/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai Dokumentációs Alosztály alosztályvezető.

        Elektronikus úton Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes, igazgató részére a muzsay.ildiko@hm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MH EK honlapja - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követő tárgyhó első naptári napja Pályázni elektronikus úton „ÖNÉLETRAJZ” tárgyú, Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredesnek, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatójának címezve, a muzsay.ildiko@hm.gov.hu elektronikus levelezési címre megküldve lehet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761473   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.