Nemzetközi Földgáz Szakértő

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

Nemzetközi Földgáz Szakértő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.11.15. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Ellátandó feladatok:

Részt vesz az európai uniós földgáz keretjellegű iránymutatásokkal, illetve üzemi és kereskedelmi szabályzatokkal (Framework Guidelines, Network Codes) foglalkozó nemzetközi (ACER és CEER) munkacsoportok munkájában, ennek során személyesen vesz részt a munkacsoport ülésein, ahol képviseli a hazai érdekeket és a Hivatal álláspontját.
Részt vesz az európai uniós földgáz keretjellegű iránymutatásokkal, illetve üzemi kereskedelmi szabályzatokkal (Framework Guidelines, Network Codes) kapcsolatos iparági egyeztetések előkészítésében és lefolytatásában, az európai uniós földgáz üzemi és kereskedelmi szabályzatok (Network Codes) magyarországi alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen a szabályzatok alkalmazásához szükséges magyar jogharmonizációs tervezetek véleményezésében.
Részt vesz a Hivatal beszámolójának, tájékoztató és egyéb kiadványainak előkészítésében, a Hivatal éves nemzetközi tevékenységét bemutató munkaterv előkészítésében, a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokkal összefüggő hivatali feladatok ellátásában az érintett főosztályok bevonásával, a Hivatal honlapjának nemzetközi tevékenységgel összefüggő oldalainak aktualizálásában, hazai és külföldi szakmai konferenciákon, workshopokon.
Kapcsolatot tart más EU tagállamok, illetve EU-n kívüli országok szabályozó hatóságaival, gondoskodik – az érintett főosztályok bevonásával és azok piacintegrációval kapcsolatos munkájának koordinálásával – az európai integrációból adódó, az energetikai piacot érintő hivatali feladatok ellátása során az európai uniós jogszabályok, szükség szerint a közösségi szabályozói állásfoglalások érvényesítéséről.
Közreműködik – az érintett főosztályok bevonásával – a Hivatal szakterületén folyó nemzetközi és európai uniós együttműködéssel járó feladatok végrehajtásában, az együttműködési megállapodások és szerződések előkészítésében, valamint a Hivatal szerződéses kötelezettségeinek végrehajtásában és ennek során az európai integrációs szervezetekkel való együttműködésben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, valamint a Hivatal hatályos belső szabályzatai az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy Egyetem, • felsőfokú műszaki és/vagy közgazdasági és/vagy jogi végzettség,

        Tárgyalóképes angol nyelvtudás, felsőfokú nyelvvizsga,

        MS Excel felhasználói szintű ismerete,

        MS Windows alapú irodai alkalmazások magabiztos használata,

        valamint érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a felsorolt végzettségek közüli másoddiploma,

        minimum 3 év munkatapasztalat,

        közigazgatási szféra ismerete, közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,

        nemzetközi és/vagy energetikai szakmai tapasztalat,

        az angol nyelven kívül más nyelv legalább középfokú ismerete,

        a releváns nemzetközi szervezetek és az EU működésének, jogalkotásának és intézményeinek ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        megbízható, precíz, jól szervezett munkavégzés, szoros határidők tartása,

        pontos írásbeli és szóbeli kommunikáció magyarul és angolul,

        terhelhetőség, rugalmasság (pl. gyakori utazással járó terheltség),

        csoportmunkára alkalmasság,

        önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a Kttv. 45. § (4) bekezdésének megfelelő magyar és angol nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:

        a) személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja, fényképe),

        b) betöltött beosztásra, munkakörre,

        c) szakmai tapasztalatra,

        d) végzettségre, szakképzettségre,

        e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;

        magyar és angol nyelvű motivációs levél,

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,

        egyéb, a pályázót bemutató, az elbíráláshoz szükséges információk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi és Humánpolitikai Főosztály nyújt, a 06-1-459-7737 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR_2016/691-1 , valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi Földgáz Szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR_2016/691-1, valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi Földgáz Szakértő.

        Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@mekh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a palyazat@mekh.hu e-mail címen keresztül.
A beküldött pályázat esetén kérjük az e-mail tárgyában a következőt feltüntetni: HR_2016/691-1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mekh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761705   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.