Pénzügyi ellenőrzési referens

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

Ellátandó feladatok:

Részvétel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámolók megbízható, valós összképének vizsgálatára irányuló kincstári ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és folyamatos dokumentálásában; Részvétel a kapcsolódó ellenőrzési módszertanok frissítésében, továbbfejlesztésében, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskola. Felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség; vagy felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen más alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

        Ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett, legalább kétéves munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszony, bírói, igazságügyi, ügyészi vagy hivatásos szolgálati viszony,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,

        államháztartási számviteli területen alkalmazott informatikai programok ismerete,

        B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használatának lehetősége.

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        önálló, pontos munkavégzés,

        rugalmasság, terhelhetőség,

        problémamegoldó képesség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, mely a Magyar Államkincstár honlapján elérhető (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/),

        motivációs levél,

        a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gabriella irodavezető nyújt, a +36-76-487-365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÁCS-IG/5-19/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÁCS-IG/5-19/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton a "pénzügyi ellenőrzési referens" munkakör feltüntetésével Fehérné dr. Holozsai Nóra részére a igazgato.kecskemet@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezés benyújtásával egyidejűleg a Jelentkező hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a jelentkezési anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/) ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818890   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.