Pénzügyi ellenőrzési referens

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Hunyadi utca 6/A.

Ellátandó feladatok:

A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és az általuk irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének szabályszerűségére, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók szabályszerű teljesítésére és megalapozottságára irányuló kincstári ellenőrzési feladatok ellátása. A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellenőrzések előkészítésével, végrehajtásával és folyamatos dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. § (2) bekezdésében előírt a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség, vagy b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az a) ponttól eltérő alapképzési szakon és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási számviteli területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai gyakorlat

        költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

        az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai programok ismerete

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        együttműködési készség,

        kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        rugalmas, nyitott személyiség,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        megbízhatóság,

        szervezőkészség,

        elemzőkészség,

        terhelhetőség,

        minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kizárólag a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti, fényképes szakmai önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján elérhető: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_)

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvvizsga megléte esetén a nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amelyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor, eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítványt a Magyar Államkincstár honlapján ismertetett, „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben található TÁJÉKOZTATÓ (http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Álláshirdetések/Útmutató%20hatósági%20erkölcsi%20bizonyítvány%20igényléséhez.pdf) alapján kell megigényelni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Anduskáné Cseh Anikó Katalin irodavezető nyújt, a +36-96/501-807 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYŐR-IG/101-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (9024 Győr, Hunyadi utca 6. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYŐR-IG/101-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton Horváth Endre igazgató részére a igazgato.gyor@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezéseket kérjük, a „pénzügyi ellenőrzési referens pályázat” megjelöléssel eljuttatni.
Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni.
A jelentkezések elbírálására a munkáltató által kijelölt bizottság által kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig.
A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772061   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.