Illetmény-számfejtési ügyintéző

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

illetmény-számfejtési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2018. június 19-ig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Hunyadi utca 6/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 78. pontja szerinti központosított bérszámfejtés körében bér-, társadalombiztosítási, jövedelemadóztatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

- bérszámfejtési feladatok;
- társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pontosan a II. besorolási osztályban előírt: középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző vagy társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintéző szakképesítés.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bér- és/vagy társadalombiztosítási ügyintézői gyakorlat

        felhasználói szintű számítógépes ismeret

        Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer „KIRA”, vagy „KIR” rendszer ismerete

        jártasság a havi adó- és járulékbevallás elkészítésében

Elvárt kompetenciák:

        szorgalom,

        pontosság,

        problémamegoldó-képesség,

        rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kizárólag a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti, fényképes szakmai önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján elérhető: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_)

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvvizsga megléte esetén a nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amelyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor, eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítványt a Magyar Államkincstár honlapján található TÁJÉKOZTATÓBAN (http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Álláshirdetések/Útmutató%20hatósági%20erkölcsi%20bizonyítvány%20igényléséhez.pdf) rögzítettek alapján kell megigényelni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYŐR-IG/94-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (9024 Győr, Hunyadi utca 6. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYŐR-IG/94-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési ügyintéző .

        Elektronikus úton Horváth Endre igazgató részére a igazgato.gyor@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát, valamint a munkakör pontos megnevezését: GYŐR-IG/94-1/2016., „illetmény-számfejtési ügyintéző”. A munkakörrel kapcsolatosan további információ a ber.gyo@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768379   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.