Ellenőrzési referens

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű a munkakört betöltő tartós távollétének időtartama –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 146. pontja szerinti önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör vagy 147. pontja szerinti nem állami intézmények finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az egyházi és nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint köznevelési intézményfenntartókkal kapcsolatos állami támogatások igénylése, elszámolása, felhasználása jogszerűségének helyszíni ellenőrzése, hatósági eljárás keretében; A támogatási, illetve finanszírozási szerződés alapján szociális és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, valamint szociális foglalkoztatást szervező fenntartók részére nyújtott állami támogatások igénylése, elszámolása, felhasználása jogszerűségének helyszíni ellenőrzése; A helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai igénylése, elszámolása, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata, helyszíni ellenőrzése, hatósági eljárás keretében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskola. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 146. pontja szerinti "önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkörben" vagy 147. pontja szerinti "nem állami intézmények finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatkörben" I. besorolási osztályban előírt jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat,

        Hasonló munkakörben, illetve közigazgatási hatósági ügyek intézésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásában szerzett gyakorlat,

        Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igazgatásban szerzett gyakorlat,

        Köznevelési igazgatásban szerzett gyakorlat,

        Helyi önkormányzati költségvetési szervnél szerzett gyakorlat,

        Számviteli, különösen államháztartási számviteli területen szerzett gyakorlat,

        B kategóriás vezető engedély.

Elvárt kompetenciák:

        Együttműködési készség, rugalmasság,

        Terhelhetőség, kiváló stressztűrő képesség,

        Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),

        Megbízhatóság,

        Jó rendszerező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, mely a Magyar Államkincstár honlapján elérhető (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_),

        A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az eredeti példányát be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítványról a Magyar Államkincstár honlapján, (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_) "Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez" menüben talhálható TÁJÉKOZTATÓBAN olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ördögh Attila osztályvezető nyújt, a 06 76 487 365 vagy a 06 20 294 4190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÁCS-IG/5-16/2016. , valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÁCS-IG/5-16/2016., valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton Fehérné dr. Holozsai Nóra részére a igazgato.kecskemet@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezés benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a jelentkezési anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerjék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757945   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.