Pénzügyi ellenőrzési referens

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 146. pontja szerinti Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör cím alatt, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. § (2) bekezdés a)-b) pontjai.

Ellátandó feladatok:

Részvétel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének szabályszerűségére, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók szabályszerű teljesítésére és megalapozottságára irányuló kincstári ellenőrzésben; Részvétel a kapcsolódó ellenőrzési módszertanok frissítésében, továbbfejlesztésében, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában; Részvétel az ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és folyamatos dokumentálásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség, vagy felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az előző ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási számviteli területen szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai gyakorlat,

        Költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés,

        Az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai program (pl. DOKK, Forrás SQL, CT-EcoSTAT) ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        Együttműködési készség; rugalmas, nyitott személyiség,

        Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        Megbízhatóság; terhelhetőség,

        Szervezőkészség; elemzőkészség; minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz-sablon alapján),

        Végzettséget, képesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okmányok másolati példányai,

        Motivációs levél,

        Esetleges referencia megjelölés, ajánlólevél,

        A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek utca 5/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/8-324/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek utca 5. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/8-324/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az alkalmazási feltételeknek megfelelt és a beküldött önéletrajz alapján kiválasztott jelentkezőket a munkáltató által kijelölt bizottság folyamatosan hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.allamkincstar.gov.hu - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757842   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.