Államháztartási referens

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

államháztartási referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatóan 2018.03.16-ig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi út 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 3. melléklet 150. pontja szerinti „Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatkör”

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatellátás.
– A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és az általuk irányított költségvetési szervek által készített adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók, adatszolgáltatás az elemi költségvetésről) felülvizsgálata.
– Az önkormányzatok költségvetési törvényben meghatározott támogatásokra benyújtott igényléseinek felülvizsgálata.
– A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy Főiskola: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség vagy mérlegképes könyvelői, felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, - mérlegképes könyvelői szakképesítés és gyakorlat,

        - önkormányzatok gazdálkodása és/vagy államháztartás területén szerzett gyakorlat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        - pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,,

        - együttműködési készség,,

        - kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,,

        - terhelhetőség,,

        - elemzőkészség,,

        - problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,,

        - minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - fényképes szakmai önéletrajzot (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz – sablon alapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_

        - motivációs levelet,

        - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,

        - 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidtné Halmai Mária nyújt, a +36 34/519-520. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOM-IG/1666-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOM-IG/1666-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.

        Elektronikus úton Wurczer Irén részére a igazgato.tatabanya@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828241   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.