Pénzügyi ellenőrzési referens

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi út 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Részvétel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és az általuk irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének szabályszerűségére, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók szabályszerű teljesítésére és megalapozottságára irányuló kincstári ellenőrzésben.
– Részvétel a kapcsolódó ellenőrzési módszertanok frissítésében, továbbfejlesztésében.
– Részvétel az ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és folyamatos dokumentálásában.
– Részvétel a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy Egyetem: - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 115/B. § (2) bekezdésében előírt a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség, vagy b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az a) ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - államháztartási ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett tapasztala - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        - az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai program ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        - pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,,

        - együttműködési készség,,

        - kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,,

        - rugalmas, nyitott személyiség,,

        - problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,,

        - megbízhatóság,,

        - szervezőkészség,,

        - elemzőkészség,,

        - terhelhetőség,,

        - minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - fényképes szakmai önéletrajzot a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz – sablon alapján http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_,

        - motivációs levelet,

        - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,

        - 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidtné Halmai Mária nyújt, a +36 34/519-520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOM-IG/1400-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOM-IG/1400-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton Wurczer Irén részére a igazgato.tatabanya@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822522   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.