Pénzügyi ellenőrzési referens

Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatósága
Államháztartási Iroda

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Hatvan utca 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 146. pontja szerinti „Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör”,valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 115/B. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározottak

Ellátandó feladatok:

részvétel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének szabályszerűségére, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók szabályszerű teljesítésére és megalapozottságára irányuló kincstári ellenőrzésben;
részvétel a kapcsolódó ellenőrzési módszertanok frissítésében, továbbfejlesztésében és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában;
részvétel az ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és folyamatos dokumentálásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség, vagy felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az előző ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási számviteli területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat;

        az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai programok ismerete

        költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés

        B kategóriás vezetői engedély, autóvezetési gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés;,

        jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;,

        együttműködési készség, rugalmas, nyitott személyiség;,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség;,

        megbízhatóság, terhelhetőség;,

        szervezőkészség; elemzőkészség; minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kizárólag a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajzot, a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz-sablon alapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_ ),

        motivációs levelet;

        iskolai végzettséget, képesítéseket, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolati példányait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biró Attiláné irodavezető nyújt, a 06-52-516-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/146-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Hatvan utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/146-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens .

        Elektronikus úton Szatmáriné Szabó Enikő igazgató részére a igazgato.debrecen@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az alkalmazási feltételeknek megfelelt és a beküldött önéletrajz alapján kiválasztott jelentkezőket a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.
Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Hozzájárulása esetén önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérést tapasztal a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765382   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.