Számlavezetési ügyintéző

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

számlavezetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1139 Budapest, Váci út 71.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- deviza- és forint átutalási megbízások alaki-, formai ellenőrzése - intézmények pénzforgalmával kapcsolatos ügyek intézése
- számlavezetett intézményekkel való kapcsolattartás, információ-szolgáltatás
- személyes és telefonos ügyfélforgalom lebonyolítása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, mérlegképes könyvelő, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - közigazgatási alap- ill. szakvizsga megléte

        - hasonló munkakörben szerzett 2 éves tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        - önálló döntéshozatali képesség,

        - problémamegoldás, csapatmunka,

        - rugalmasság, terhelhetőség,

        - önálló, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/),

        - motivációs levél,

        - iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,

        - a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § -nak való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

        Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

        A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Pályázó elfogadja, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Balázs osztályvezető nyújt, a 06-1-452-8624 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPM/7-56/2016. , valamint a munkakör megnevezését: számlavezetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPM/7-56/2016., valamint a munkakör megnevezését: számlavezetési ügyintéző.

        Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus üzenet tárgyában a BPM/7-56/2016. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését „számlavezetési ügyintéző” feltüntetni szíveskedjen. Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig.
A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822520   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.