Humánszolgáltatási referens

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

humánszolgáltatási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1138 Budapest, Váci út 135-139.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 147. pontja nem állami intézmények finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör szerinti.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- egyházi és nem állami intézményfenntartók költségvetési támogatásának igénylésével, folyósításával, elszámolásával és munkafolyamatba épített ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és pénzügyi, mérlegképes könyvelői, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        - Figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására;,

        - Az írásbeli feladatok magas színvonalú ellátása;,

        - Magas fokú stressz tűrés és pszichés terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/),

        - motivációs levél,

        - iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány másolata,

        - a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § -nak való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

        Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPM-IG/7-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: humánszolgáltatási referens .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPM-IG/7-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: humánszolgáltatási referens .

        Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes - 2016. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Pályázó elfogadja, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.
Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig.
További információ az ahi.kmrig@allamkincstar.gov.hu email címen kérhető. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751482   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.